History

Former Office Bearers

1979-81

 • President Dr. Kamal Prakash Malla                         Presidential Address
 • Vice-President Dr. Subhadra Subba
 • Secretary-Treasurer Dr. Tej Ratna Kansakar
 • Joint-Secretary Dr. Shishir Kumar Sthapit
 • Members: Dr. Cura Mani Bandhu, Dr. Shreedhar Lohani, Mr. Ramesh Shrestha

1982-83

 • President Dr. Cura Mani  Bandhu                             Presidential Address
 • Vice-President Bidya Ratna Bajracharya
 • Secretary-Treasurer Dr. Abhi Narayan Subedi
 • Joint-Secretary Nirmal Man Tuladhar
 • Treasurer Ms Shanti Basnet
 • Member: Dr. Ballabh Mani Dahal, Dr. Jaya Raj Acharya, Siva Raj Upadhaya

1984-86

 • President Dr. Ballabh Mani Dahal                                Presidential Address
 • Vice-President Rameshwar Prasad Adhikari
 • Secretary-Treasurer Dr. Abhi Narayan Subedi
 • Joint-Secretary Nirmal Man Tuladhar
 • Joint-Secretary Dr. Yogendra Prasad Yadava
 • Members: Indira Shrestaha, Tika Bahadur Karki, Geeta K. C.

1986-87

 • President Dr. Rameshwar Prasad Adhikari                  Presidential Address
 • Vice-President Dr. Yogendra Prasad Yadava
 • Secretary-Treasurer Prof. Nirmal Man Tuladhar
 • Joint-Secretary Geeta K. C.
 • Joint –Secretary Novel  Kishore Rai
 • Members: Devi Gautam, Kashi Nath Tamot, Madhav Prasad Pokharel

1988-89

 • President Dr. Ramawatar Yadav                                   Presidential Address
 • Vice-President Geeta K.C.
 • Secretary-Treasurer Nirmal Man Tuladhar
 • Joint-Secretary Suprabha Ghimire
 • Joint-Secretary Sagaj S Rana
 • Members: Mohan R Sharma, Pramod K Mishra, Daya Ratna Shakya

1990-91

 • President Dr. Abhi Narayan Subedi                            Presidential Address
 • Vice-President Dr. Novel Kishor Rai
 • Secretary-Treasurer Chandra Prakash Sharma
 • Joint-Secretary Jai Raj Awasthi
 • Joint-Secretary Hrisikesh Upadhaya
 • Members: Shree Krishna Yadava, Bed Prasad Giri, Manfred G.Treu

1992-93

 • President Nirmal Man Tuladhar                                   Presidential Address
 • Vice-President Jai R. Awasthi
 • Secretary-Treasurer Chandra Prakash Sharma
 • Joint-Secretary Manfred G. Treu
 • Joint-Secretary K. B. Maharjan
 • Members: Ms. Pramila Rai, Ms. Rudra Laxmi Shrestha, Sajag Rana

1994-96

 • President Prof. Chandra Prakash Sharma                 Presidential Address
 • Vice-President Ms. Rudra Laxmi Shrestha
 • Secretary-Treasurer Hrisikesh Upadhyaya
 • Joint-Secretary Dr. Ram Bikram Sijapati
 • Joint –Secretary Betsie Devi Chettri
 • Members: Ms. Usha Adhikari, Keshav Gautam, Bijaya K. Rauniyar

1997-99

 • President Dr. Tej Ratna Kansakar                              Presidential Address
 • Vice-President Sundar Krishana Joshi
 • Secretary-Treasurer Bijaya Kumar Rauniyar
 • Joint-Secretary Amma Raj Joshi
 • Joint-Secretary Phadindra Upadhaya
 • Members: Ms. Sudha Tripathi, Nayan Tara Amatya, Ms. Sushma Regmi

2000

 • Acting President Dr. Yogendra Prasad Yadava             Presidential Address
 • Vice-President Hriseekesh Upadhyaya
 • Secretary-Treasurer Dr. Govinda Raj Bhattarai
 • Joint-Secretary Kamal Poudel
 • Joint-Secretary K. B. Maharjan
 • Members: Bairagi Kainla, Siddhi Laxmi Baidhya, Ram Prasad Dahal

2001

 • President Dr. Madhav Prasad Pokharel                         Presidential Address
 • Vice-President Hriseekesh Upadhyaya
 • Secretary-Treasurer Dr. Govinda Raj Bhattarai
 • Joint-Secretary Kamal Poudel
 • Joint-Secretary K. B. Maharjan
 • Members: Dr. Yogendra Prasad Yadava, Siddhi Laxmi Baidya, Ram P Dahal, Bhim Lal Gautam

2002-2003

 • President Dr. Yogendra Prasad Yadava                            Presidential Address
 • Vice-President Dr. Novel Kishore Rai
 • Secretary-Treasurer Dr. Govinda Raj Bhattarai
 • Joint-Secretary Balaram Prasain
 • Joint-Secretary Parashuram Poudel
 • Members: Bairagi Kainla, Ram Prasad Dahal, Dan Raj Regmi, Omkareshwor  Shrestha, Bhim Lal Gautam

2004-2005

 • President Dr. Novel Kishor Rai                                          Presidential Address
 • Vice-President Balaram Aryal
 • Secretary-Treasurer Dan Raj Regmi
 • Joint-Secretary Balaram Prasain
 • Joint-Secretary Omkareshwor Shrestha
 • Members: Kamal Poudel, Ram Prasad Dahal, Krishna P Parajuli, Bhim Lal Gautam

2005-2007

 • President Dr. Jai Raj Awasthi                                             Presidential Address  1
 • Vice-President Dr. Govinda Raj Bhattarai
 • Secretary-Treasurer Bijaya Kumar Rauniyar
 • Joint-Secretary Ram Raj Lohani
 • Joint-Secretary Bhim Lal Gautam
 • Members: Tej Prasad Gauchan, Dev Narayan Yadav, Rajendra Thokar, Bhim Narayan Regmi, Krishna Prasad Parajuli, Binod Luitel

2008-2009

 • President Dr. Govinda Raj Bhattarai                               Presidential Address 1
 • Vice-President Dr. Dan Raj Regmi
 • General Secretary Balaram Prasain
 • Secretary (Office) Krishna Prasad Parajuli
 • Secretary (General) Bhim Narayan Regmi
 • Treasurer Bhim Lal Gautam
 • Members: Dr. Bal Mukunda Bhandari, Dr. Govinda B.Tumbahang, Gopal Thakur, Ms. Sulochana Sapkota, Ichchha Purna Rai

2010-2012

 • President Dr. Dan Raj Regmi                                      Presidential Address
 • Vice-President Krishna Prasad Parajuli
 • General Secretary Bhim Lal Gautam
 • Secretary (Office) Kamal Poudel
 • Secretary (General) Bhim Narayan Regmi
 • Treasurer Jyoti Pradhan
 • Members: Dr. Krishna Chandra Sharma, Dr. Jivendra Deo Giri, Kedar Bilash Nagila, Gopal Thakur, Prem Bahadur Phyak

2012-2014

 • President Krishna Prasad Parajuli                                      Presidential Address
 • Vice-President Bhim Lal Gautam
 • General Secretary Kamal Poudel
 • Secretary (Office) Bhim Narayan Regmi
 • Secretary (General) Kedar Bilash Nagila
 • Treasurer Krishna Prasad Chalise
 • Members: Dev Narayan Yadav, Karnakhar Khatiwada, Ambika Regmi, Suren Sapkota, Netra Mani Rai
2014-2016

 • President Bhim Lal Gautam                                      Presidential Address
 • Vice-President Kamal Poudel
 • General Secretary Bhim Narayan Regmi
 • Secretary (Office) Krishna Prasad Chalise
 • Secretary (General) Suren Sapkota
 • Treasurer Prem Prasad Poudel
 • Members: Dr. Govinda Tumbahang, Dr. Dubinanda Dhakal, Dr. Ambika Regmi, Amrit Yonjan Tamang, Ekku Maya Pun
2016-2018

 • President Kamal Poudel                                      Presidential Address
 • Vice-President Bhim Narayan Regmi
 • General Secretary Krishna Prasad Chalise
 • Secretary (Office) Prem Prasad Poudel
 • Secretary (General) Kedar Bilash Nagila
 • Treasurer Dr. Ambika Regmi
 • Members: Amrit Yonjan Tamang, Indresh Thakur, Ekku Maya Pun, Dr. Omkareshwor Shrestha, Dr. Tara Mani Rai